Організація і проведення захисту кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт

Предыдущая9101112131415161718192021222324Следующая

3.1. Розподіл наукових керівників кваліфікаційних, дипломних та

магістерських робіт здійснюється завідувачем кафедри згідно з педагогічним навантаженням викладачів і з врахуванням їх наукових інтересів. Як правило керівниками кваліфікаційних робіт призначаються викладачі, які були керівниками курсових робіт відповідних студентів.

3.2. Наукові керівники кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт студентів затверджуються на засіданні кафедри не пізніше 30 вересня.

3.3. Об’єм кваліфікаційної роботи повинен бути в межах 40 – 60 сторінок машинописного тексту (виконаного в компютерному варіанті: формат сторінки А 4, 14 кегель, 1,5 інтервал).

3.4. Об’єм дипломної роботи повинен бути в межах 60 – 80 сторінок машинописного тексту (виконаного в компютерному варіанті: формат сторінки А 4, 14 кегель, 1,5 інтервал).

3.5. Об’єм магістерської роботи повинен бути в межах 80 – 100 сторінок машинописного тексту (виконаного в компютерному варіанті: формат сторінки А 4, 14 кегель, 1,5 інтервал).

3.6. Тема кваліфікаційної, дипломної та магістерської робіт студентів може бути змінена (уточнена) у встановленому в Університеті порядку.


3.7. Для захисту кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт створюється державна екзаменаційна комісія (ДЕК). Робота подається на кафедру не пізніше як за 14 днів до встановленого терміну захисту і передається науковому керівнику, про що робиться відповідний запис до журналу реєстрації курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт.

3.8. Робота, яка без поважних причин подана на кафедру пізніше встановленого терміну може бути не допущена до захисту, відповідно захист

такої роботи переноситься на інший термін.

3.9. Зареєстрована робота після повернення науковим керівником з відповідним відзивом не пізніше як за 7 днів до встановленого терміну захисту передається для рецензії рецензенту, про що також робиться відповідний запис у журналі реєстрації науково-дослідницьких робіт студентів.

3.10. Рецензент повинен повернути роботу з рецензією секретарю ДЕК не пізніше як за одну добу до встановленого терміну захисту.

3.11. Зміст рецензії та критерії оцінювання кваліфікаційної, дипломної, магістерської робіт оформлюються згідно розробленого зразка (див. додаток №

2).

3.12. Захист кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт відбувається публічно перед ДЕК. Студент, який отримав за виконання роботи незадовільну оцінку допускається до захисту після повторного виконання (виправлення) роботи в наступному навчальному році.

3.13. Рецензенти, наукові керівники кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт у разі незалучення їх у навчальному процесі (проведення заліків, іспитів, консультацій) мають бути присутніми на публічному захисті та виголосити рецензію та відзив на роботу студента.

3.14. Академнаставникам 4 – 5 курсів денного та 5 – 6 курсів заочного відділення спеціальностей «Політологія» та «Соціальна робота» ознайомити студентів з відповідними вимогами.

Затверджено на засіданні Вченої ради факультету суспільних наук


9030905617322775.html
9030963288948505.html
    PR.RU™